Vi er det lille selskapet, med det store hjertet. 2013 ble vaktselskapet Ultimat Sikkerhet etablert som et privateid aksjeselskap av personer med lang fartstid i bransjen. Siden oppstarten har vi vært et politigodkjent vaktselskap med geografisk satsing i og rundt hovedstaden. Vi har livnært oss på å levere tjenester til blant annet kultur, uteliv, eventer, konserter, byggherrer, borrettslag, og vi har bistått flere med veiledning og planlegging ved forskjellige anledninger.

Vår ambisjon er å levere vaktholds tjenester av høyere kvalitet og med høyt servicenivå. Ultimat Sikkerhet satser på kvalitet fremfor kvantitet, noe som har resultert i stabil tilstedeværelse og positiv mottakelse av våre kunder, gjester og samarbeidspartnere. Vi ser mennesket i gjestene, og har høyt fokus på ivaretakelsen av ethvert individ. Vårt mål er at våre gjester og kunder skal føle seg trygge med vår tilstedeværelse, og vi skal ivareta deres interesser samtidig som vi utfører våre vekteroppgaver.

Mens andre selskaper jobber om å kapre flest mulig kontrakter som låser en til flere år med pinlighet, har vi forenklede metoder og jobber aktivt etter vår suksessfulle forretningside; som er å ha fornøyde kunder som selv ønsker å bli! Våre dyktige og blide medarbeidere er årsaken til vår suksess. Uten denne dyktige staben ville ikke vi ha klart å leve opp til kundenes forventninger. Alle våre medarbeidere innehar tilfredsstillende vandel, og har fullført de kurs som kreves for å utføre oppdragene.

Bildegalleri

Samarbeidspartnere

Kontakt oss
Bli oppringt