Avd. FRYSJA - Closing Festival utmerket seg som en av den største festen i Norge 2017. En kompleks jobb å sikre mtp at arrangementet var i et industribygg fra 1960 tallet. Ultimat sikkerhet trygget 1800 mennesker uten noe problem. Takk!

Andreas Krogseth. CEO, Avd. FRYSJA – Closing Festival

Jeg har i løpet av de siste 20 årene drevet mange utesteder. Det å finne et vaktselskap som klarer å kombinere gjestene, de ansatte, myndighetene og stedets interesser har alltid vært en utfordring. Første gang hvor kombinasjonen av disse kravene har blitt utført på tilfredsstillende måte var da vi startet med Ultimat Sikkerhet på Sollis Bar & Lounge på Solli plass. Erfaringene derfra gjorde at vi senere benyttet selskapet både på Verite og Akers Mek på Aker Brygge.

Gjennom først forberedende møter med Ultimat Sikkerhet før oppstart, og senere jevnlige møter har det vært lett å kommunisere konsept og ønsker for hvert sted. Fortløpende samtaler med ansatte og ukentlig debriefing med de ansatte på hvert sted har gitt smidige samarbeide. Vi har i tillegg alltid får gode tilbakemeldinger fra gjestene på vaktene fra selskapet. Selskapets vakter er også flinke til å pleie god kontakt med politiet. De stiller alltid opp på politiets fredagsmøter og holder løpende kontakt med patruljerende politi.

Selskapet kan anbefales på det varmeste.

Knut Helgaker

Lojal vaktfirma som gir det lille ekstra for å hjelpe litt.

Henrik Jonsson

Jeg var gjest på lørdag, satt i champagneloungen og så dere jobbe rolig og profesjonelt med gjesten uten at andre gjester ble nevneverdig påvirket av situasjonen. Godt jobbet 🙂

Melding fra gjest

Som daglig leder av bar og café på Spaces Kvadraturen, er jeg fantastisk fornøyd med å bruke Ultimat Sikkerhet. De følger vårt service nivå og ikke minst profil. Det handler ikke bare om sikkerhet men også det å være en del av vertskapet.

Andreas Krogseth, Daglig leder, Bar & Café – Spaces

Jeg fikk anbefalt Ultimat Sikkerhet av en kollega som hadde jobbet med dem tidligere, da vårt daværende faste vaktselskap tydelig nedprioriterte oss. Og Ultimat Sikkerhet har nå vært fast leverandør av vakttjenester i litt over ett år. Vi ble godt tatt i imot som oppdragsgiver og ble lovet kontinuitet gjennom samarbeid. Noe de har holdt ord ved.

Ved innleie har vi en fast kontaktperson og vi får vakter som har vært hos oss før, og som kjenner våre rutiner og fast ansatte vakter. De er flinke til å fortjene tillit, både ved at de jobber godt alene og sammen med våre egne vakter. De stiller opp når vi har behov for dem, selv på få timers varsel. Som ett av Oslos utesteder som fortsatt har fast ansatte vakter etter ordensvaktordningen får vi den hjelpen vi trenger selv om behovet har vært mindre planlagt. Selv våre vakter blir syke og sier i fra når de skjønner at de ikke kan møte opp på jobb.

Bjørn Sigurdsøn, Vaktsjef, Frokostkjelleren AS

Kontakt oss
Bli oppringt