Med senter vektere fra Ultimat Sikkerhet vil kundenes totale handleopplevelse økes. Vår tilstedeværelse vil gi senterets besøkende og ansatte en trygghetsfølelse samtidig som at våre serviceinnstilte vektere er lett tilgjengelig og behjelpelige.

Med synlige vektere til stede vil det også forebygge mange uønskede hendelser, tyveri og svinn. Vi vil ivareta senterets interesser og eiendom på best mulig måte.

I samråd med oppdragsgiver vil vi skreddersy løsninger og fastsette rutiner.

Kontakt oss
    Bli oppringt