Avd. FRYSJA – Closing Festival utmerket seg som en av den største festen i Norge 2017. En kompleks jobb å sikre mtp at arrangementet var i et industribygg fra 1960 tallet. Ultimat sikkerhet trygget 1800 mennesker uten noe problem. Takk!