Jeg fikk anbefalt Ultimat Sikkerhet av en kollega som hadde jobbet med dem tidligere, da vårt daværende faste vaktselskap tydelig nedprioriterte oss. Og Ultimat Sikkerhet har nå vært fast leverandør av vakttjenester i litt over ett år. Vi ble godt tatt i imot som oppdragsgiver og ble lovet kontinuitet gjennom samarbeid. Noe de har holdt ord ved.

Ved innleie har vi en fast kontaktperson og vi får vakter som har vært hos oss før, og som kjenner våre rutiner og fast ansatte vakter. De er flinke til å fortjene tillit, både ved at de jobber godt alene og sammen med våre egne vakter. De stiller opp når vi har behov for dem, selv på få timers varsel. Som ett av Oslos utesteder som fortsatt har fast ansatte vakter etter ordensvaktordningen får vi den hjelpen vi trenger selv om behovet har vært mindre planlagt. Selv våre vakter blir syke og sier i fra når de skjønner at de ikke kan møte opp på jobb.